Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolnickou službou pomáháte nezištně lidem ve svém okolí, kteří jsou v obtížné životní situaci. Věnovat se dobrovolnictví je možné v několika kategoriích: u seniorů, u rodin na okraji společnosti, u osob se zdravotním postižením, s vězni či u dětí, které nemají prarodiče.

 

Vaše služba druhým je podpořena zázemím Maltézské pomoci, která zájemce na dobrovolnickou službu připraví, dobrovolníky proškolí, zajistí jim pojištění a nabídne doprovázení v průběhu jeho služby.Dobrovolničit můžete v následujících centrech:

 

Chcete se stát dobrovolníkem?

Dobrovolník Maltézské pomoci je člověk, který chce věnovat svůj čas, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Uvědomuje si, jak je čas cenný a zamýšlí se nad tím, jak ho smysluplně prožít. Dobrovolník není chápán jako levná pracovní síla! NENAHRAZUJE práci rodičů, příbuzných nebo personálu v zařízení. Dobrá vůle a ochota pomáhat někomu bez nároku na mzdu přináší něco navíc – zpestřuje životy druhých. Pomáhá klientovi trávit čas a radovat se ze života i přes všechny jeho specifické problémy. A právě to obohacuje život klientům, jejich rodinám i jemu samotnému. Od dobrovolníků nepožadujeme odborné vzdělání v oboru, ale oceňujeme zájem pomáhat druhým, empatii, ochotu učit se novým věcem a věnovat čas potřebným. Stát se dobrovolníkem je nevšední, avšak velmi smysluplné rozhodnutí. Rozhodnutí neobyčejného člověka. 

Naši dobrovolníci pomáhají osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodinám s dětmi se zdravotním postižením, rodinám ohroženým sociálním vyloučením, pracuje s dětmi a mládeží z dětských domovů, nízkoprahových zařízení a kojeneckých ústavů, zajišťuje dopisování s vězni, pracuje s osobami bez domova.

Koordinátor dobrovolníků - Koordinátor dobrovolníků dobře zná klienta, za kterým bude dobrovolník docházet. Pomáhat dobrovolníkovi řešit pochybnosti a starosti a sdílí s dobrovolníkem i jeho radosti spojené s dobrovolnickou službou.

Dobrovolník na počátku své činnosti předloží čistý výpis z rejstříku trestů jako důkaz o své bezúhonnosti. Náklady s tím spojené dobrovolníkovi zpětně proplatíme.

S dobrovolníkem uzavřeme Smlouvu o dobrovolnické činnosti, která chrání jak dobrovolníka, tak klienta.

 

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.