Naše projekty

Sociální služby

Osobní asistence

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Pomoc lidem v sociální nouzi

Dobrovolnické projekty

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dopisování s vězni

Pomoc zdravotně postiženým osobám při jednorázových akcích

Pomoc napříč generacemi

Humanitární aktivity

Další akce

Jarní a letní pobyty

Vzdělávání seniorů v moderních technologiích

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.